Модель "Омбудсмен +"


У 2012 році, після тривалого громадського обговорення за участю провідних національних та міжнародних експертів було прийнято рішення щодо запровадження в Україні національного превентивного механізму у форматі Омбудсмен +, яка передбачає здійснення моніторингових візитів до місць несвободи працівниками Секретаріату Уповноваженого з прав людини та активістів громадянського суспільства. Зазначена модель не зазнала змін й у 2013 роціНПМ за моделлю “Омбудсмен +” в Україні

 

Як можна побачити зі схеми, до основних елементів моделі “Омбудсмен +” належать:

-     центральний офіс Омбудсмена;

-     регіональні представники Омбудсмена;

-     Експертна рада з питань реалізації національного превентивного механізму;

-     неурядові правозахисні організації, відібрані Омбудсменом для здійснення окремих функцій НПМ;

-     монітори (індивіди, які братимуть безпосередню участь у моніторингових візитах від громадськості).

Три останні елементи (Експертна рада, неурядові організації та монітори) й утворюють так званий “+”, як невід’ємну складову моделі національного превентивного механізму, запровадження якої в Україні було розпочато у поточному році.

Розглянемо кожний з елементів системи та його функції детальніше.

 

Центральний офіс Омбудсмена

Омбудсмен – здійснює загальне керівництво та координацію всією системою національного превентивного механізму, моніторингові візити до місць несвободи, вносить акти реагування до органів державної влади з метою усунення виявлених в ході моніторингу порушень прав людини. Крім того, Омбудсман надає доручення конкретним особам (моніторам) на право здійснення моніторингових візитів до місць несвободи. Таке доручення надається терміном до одного року з можливістю продовження терміну його дії.

Департамент НПМ – є окремим структурним підрозділом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який реалізує свої функції на підставі Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” та Положення про Департамент (детальна інформація про Департамент наведена у відповідному розділі).

 Регіональні представники Омбудсмена

Протягом 2013 року функціонувало 10 регіональних представництв Уповноваженого з прав людини, з яких 3 – штатні працівники Секретаріату Уповноваженого й 7 – представники Уповноваженого на громадських засадах (регіональні координатори по зв’язках Уповноваженого з громадськістю). Регіональні представники у 2013 році не залучалися до проведення самостійних візитів до місць несвободи в рамках реалізації НПМ. Ними здійснювалися виїзди до закритих установ різного профілю з метою перевірки конкретної інформації щодо можливих порушень прав та свобод людини.

Разом з тим, враховуючи надзвичайно велику кількість місць несвободи й, відповідно, необхідність збільшення регулярності та кількості моніторингових візитів, Уповноваженим було прийнято рішення щодо залучення у 2014 році регіональних представників до здійснення самостійних візитів до місць несвободи разом із громадськими моніторами. При цьому моніторинг буде здійснюватися з використанням єдиної методології НПМ, а звіти за результатами кожного візиту будуть направлятися до Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму для опрацювання та подальшого реагування.

 

Джерело

Розділи

Повідомити про порушення
ПІДПИСАТИСЯ НА РОЗСИЛКУ Підписатися
  • monitor-info.com.ua
  • +38 067 011 45 45 (UA)
  • 04070, м. Київ, Волошськая 22/28 (Хорива 22/28) кв. 54 (1 поверх)