26.05.2018

Етичний кодекс відвідувача місць несвободи

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС МОНІТОРА

НПМ є результатом багаторічної діяльності величезного колективу людей, спрямованої на загальне оздоровлення ситуації із дотриманням прав людини в Україні, зокрема - у сфері попередження катувань та жорстокого поводження. Процес його створення й діяльності зіштовхується з величезною кількістю складнощів й закритістю для новітніх форм взаємодії як з боку державних інститутів, так і з боку представників громадянського суспільства. Саме тому кожен учасник моніторингової діяльності в ході візиту повинний пам’ятати про те, що уся його діяльності знаходиться під прицілом, й відповідально ставитися до своїх висловлювань і вчинків.

1. В ході моніторингу керуватися високими моральними принципами і ставити пріоритет прав людини вище інтересів будь-якої особи, організації, партії або державної установи.

2. За будь-яких обставин дотримуватися законів України й міжнародних стандартів прав людини.

3. Працювати з повною віддачею під час підготовки та в ході моніторингового візиту та підготовки звіту.

4. Дотримуватися усіх законних вимог режиму місць відвідування. Деякі з об’єктів відвідування є режимними об’єктами, а деякі – пов’язані з триманням хворих людей. Забезпечення охорони та догляду цих осіб, виконання режимних заходів є одними з головних завдань роботи цих установ. Члени моніторингової групи повинні чітко виконувати всі вимоги правил поведінки у та не втручатися у виконання покладених на персонал установ обов’язків тощо. 

5. Обережно й з усією відповідальністю ставитися до інформації, отриманої в ході візитів, й оголошувати її тільки в узагальненому вигляді й після узгодження із колегами по моніторингу.

6. За будь-яких обставин, не залежно від того, яку саме організацію він представляє, дотримуватися принципів неупередженості й об’єктивності в ході моніторингу, а також в ході висвітлення результатів діяльності.

7. Не давати обіцянок приватного характеру, які виходять за межі мандату, порушують норми закону.

8. Ані за яких обставин монітор не повинний втручатися у хід дізнання, досудового слідства або судового розгляду.

9. Не використовувати в особистих цілях інформацію, яку монітор отримав в ході візиту.

10. Підтримувати ефективні й професійні стосунки із представниками НПМ, які засновані на взаємній повазі й розумінні законної й рівної ролі кожного в процесі протидії катуванням та жорстокому поводженню.

11. Дотримуватися мандату НПМ та поважати представників органів влади, які підпадають під дію моніторингу.

12. Дотримуватися цього кодексу за будь–яких обставин, виходячи з переконання, що статус монітора уособлений довірою людей, права яких він / вона захищає.

Повідомити про порушення
ПІДПИСАТИСЯ НА РОЗСИЛКУ Підписатися
  • monitor-info.com.ua
  • +38 067 011 45 45 (UA)
  • 04070, м. Київ, Волошськая 22/28 (Хорива 22/28) кв. 54 (1 поверх)