Методичні рекомендації щодо проведення моніторингового візиту НПМ до закладів з надання психіатричної допомоги і спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги

Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги – заклад з надання психіатричної допомоги, в якому застосовуються стаціонар- ні види примусових заходів медичного характеру, передбачені Кримінальним кодексом України.

В Україні проводиться реформування судової психіатрії, відбувається процес реорганізації 15 закладів з надання психіатричної допомоги в спеціальні заклади з надання психіатричної допомоги (вичерпний перелік СЗНПД у Додатку 1 до цих Методичних рекомендацій).

Це комунальні лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я третинного рівня високоспеціалізованої медичної допомоги.

Наразі примусові заходи медичного характеру застосовують:

у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом – переважно застосовують у Дніпровській філії Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги Державної установи Центр психіатричного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України (колишній Державній установі Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України);

Основні функції СЗНДП такі:

 • забезпечення обов’язковим лікуванням – надання стаціонарної психіатричної допомоги (психіатричної допомоги, що охоплює обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в по- рядку, передбачених Законом України Про психіатричну допомогу та іншими законами, діагностику психічних розладів, лі- кування, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, і надається в стаціонарних умо- вах понад 24 години підряд;


 • надання психіатричної допомоги з метою інтеграції їх у суспільство та запобігання вчиненню ними повторних суспільно небезпечних діянь.

До завдань СЗНДП також належать:

 • створення необхідних умов для надання психіатричної допомоги, соціального захисту, соціальних послуг, спеціального навчання та правового захисту осіб, яким надається психіатрична допомога;


 • забезпечення психіатричною допомогою гарантованого рівня та іншою необхідною медичною допомогою;


 • забезпечення можливості особам, яким надається психіатрична допомога, бути ознайомленими з правилами внутрішнього розпорядку закладу, а також адресами та телефонами відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, громадських організацій, до яких може звернутися особа в разі порушення її прав;


 • забезпечення захисту прав і законних інтересів осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, які не мають законного представника;


 • створення умов для дозвілля осіб, яким надається психіатрична допомога;


 • своєчасне інформування відповідно до закону членів сім’ї, інших родичів або законних представників чи інших осіб про стан здоров’я осіб, яким надається психіатрична допомога, та про пере- бування зазначених осіб у закладі;


 • створення безпечних умов надання психіатричної допомоги;


 • забезпечено виконання вимог санітарного законодавства;


 • забезпечення належних умов праці фахівців та інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, зокрема доглядають за особами, яким надається психіатрична допомога.

Державний контроль за діяльністю закладів з надання психіатричної допомоги всіх форм власності та фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, провадить центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень ведуть контроль за діяльністю закладів з надання психіатричної допомоги всіх форм власності та фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, а також контроль за виконанням своїх обов’язків законними представниками.

СЗНПД має окремі структурні підрозділи, до яких направляють пацієнтів відповідно до рішення суду, залежно від виду ПЗМХ6:

 • заклад з надання психіатричної допомоги із звичайним нагля- дом – вид ПЗМХ та психіатричної допомоги, за якого особа, пе- ребуваючи в СЗНПД, може самостійно, без супроводу медичного працівника залишати палату, відділення та СЗНПД;


 • заклад з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом – вид ПЗМХ та психіатричної допомоги, за якого особа, перебуваючи в СЗНПД, може самостійно, без супроводу ме- дичного працівника залишати палату та відділення, але не ви- ходити за межі СЗНПД самостійно, без супроводу медичного працівника;


 • заклад з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом – вид ПЗМХ та психіатричної допомоги, за якого особа, перебуваючи в СЗНПД, може самостійно залишати палату та не може самостійно, без супроводу медичного працівника залишати відділення.

У СЗНПД надання психіатричної допомоги організовано:

 • окремо для жінок і чоловіків;


 • окремо для неповнолітніх і повнолітніх;


 • з урахуванням то, чи є в пацієнта соціально небезпечні захворювання.

У відділеннях зазвичай є окремі палати (наглядові, гострі), розташовані біля сестринського посту.

Перелік місць та приміщень, які мають бути обладнані в СЗНПД, визначений відомчими будівельними нормами та Правилами застосуван- ня примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги, затверджених наказом МОЗ від 31.08.2017 No 992.

У СЗНПД за рішенням суду можуть перебувати: особи, до яких застосовані ПЗМХ у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з суворим, посиленим і загальним наглядом, які скоїли:

 • у стані неосудності суспільно небезпечні діяння;

 • у стані обмеженої осудності злочини;

 • у стані осудності злочин, але захворіли на психічну хворобу до оголошення вироку або під час відбування покарання;

 • особи, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку, якщо передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або розв’язувалося питання про їх застосування, і застосовано запобіжний.

Для цілей цих Методичних рекомендацій всі категорії осіб, зазначених вище, будемо називати пацієнтами.

Ознайомитись з повним текстом методологічних рекомендацій ви можете у доданому файлі. 

Це видання підготовлено в рамках проекту Ради Європи Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні.

Публікація підготовлена за загальною редакцією Юрія Бєлоусова, експерта Ради Європи, виконавчого директора Експертного центру з прав людини.

Повідомити про порушення
ПІДПИСАТИСЯ НА РОЗСИЛКУ Підписатися
 • monitor-info.com.ua
 • +38 067 011 45 45 (UA)
 • 04070, м. Київ, Волошськая 22/28 (Хорива 22/28) кв. 54 (1 поверх)