Методичні рекомендації щодо заповнення звіту за результатом проведеного моніторингу візиту у межах реалізації національного превентивного механізму до закладів охорони здоров’я, що надають паліативну допомогу


На що звертати увагу під час моніторингового візит:

Право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування

 • надання пацієнтами інформованої згоди на лікування та знеболення, здійснення оцінки болю у паліативних пацієнтів;


 • дотримання прав вразливих груп на безперервне лікування, організація надання паліативної допомоги (співвідношення онкологічно хворих та хворих з іншими нозологіями;


 • фінансування на медикаменти;


 • наявність мультидисциплінарної команди (психолога, соціального працівника та духівника), штатне забезпечення паліативного відділення).

Право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло

 • наявність оснащення для зручності маломобільних пацієнтів: відсутні функціональні ліжка, приліжкові тумбочки та столи, протипролежневі матраци, наявність технічних засобів для самообслуговування маломобільних пацієнтів (візків, ходунків, санітарних стільців, каталок для миття хворих;


 • наявність безбар’єрного простору;


 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог у всіх приміщеннях закладу;


 • доступ до питної води та свіжого повітря, кімната для перепочинку родичів;


 • виконання натуральних норм харчування.


Право на соціальних захист

 

 • Необхідно з’ясувати термін перебування пацієнта у закладі. Якщо більше двох-трьох місяців, необхідно з’ясувати причини довготривалого перебування;


 • Можливо пацієнт потребує саме надання соціальних послуг у закладах соціального захисту населення, або вирішення інших соціальних проблем (оформлення документів, що підтверджують особу, встановлення інвалідності та оформлення пенсії, влаштування до інтернатного закладу тощо).   

   

Право знати свої права і обов’язки та професійну правничу допомогу

 • наявність інформації стосовно прав пацієнтів та умов отримання медичної (у тому числі паліативної) допомоги; • інформаційних стендів (правових куточків) з інформацією про права пацієнтів, номери телефонів гарячих ліній, органів виконавчої влади для вирішення необхідних питань та оскарження дій працівників закладу).

Право на свободу світогляду і віросповідання

 • наявність окремого приміщення для спілкування із священнослужителем;


 • Можливість поховання одинокої особи, або особи без певного місця проживання за рахунок коштів органів  місцевої виконавчої влади або самоврядування. 

Основі порушення прав дітей в закладах, що можуть бути виявлені під час моніторингових візитів

В цій частині наводиться інформація про зв’язок між виявленими  порушеннями прав осіб та обставинами, що їх зумовили, а також зазначаються  недоліки, які призводять або можуть призвести до порушення прав людини.

У цій частині відображаються результати виявлених порушень прав осіб, які перебувають у закладі охорони здоров’я, що надають паліативну допомогу.

Виявлені факти порушення конституційних прав описуються у такій послідовності: зазначається, в чому суть виявлених порушень, якими документами або іншою інформацією це підтверджується з посиланням на норми національного чи міжнародного законодавства, міжнародні стандарти чи рішення ЄСП).


Право не бути підданим катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
(стаття 28, 52 Конституції України). 


При виявленні таких випадків насилля по відношенню до вразливих верств населення (онкологіно хворих та людей похилого віку тощо) можна стверджувати про виявлення випадків порушення права не бути підданим катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: 

 • фізичне насилля (рукоприкладство, побиття, погроза фізичним насиллям, обмеження рухів і свободи);


 • психологічне насилля (словесні образи, обзивання, виклик страху можливим поганим поводженням, погрози, безпідставне фізичне обмеження та/або ізоляція, вимогливість, поведінка або відношення, які викликають у похилої людини відчуття безнадійності та відчаю, безжалісність, безсердечність);


 • економічне насилля (фінансова експлуатація, відмова у наданні пенсії, викрадення грошів; використання сили та юридичних заходів для нанесення збитку похилим людям);


 • соціальне насилля (негативна реакція та поведінка по відношенню до людей похилого віку, не прийняття їх як повноправних членів суспільства, зневажливе ставлення молодого покоління).

Крім того до поводження, що принижує людську гідність, можна віднести:

 • зневагу, відсутність догляду (ігнорування, поведінка, в результаті якої залишається слаба, виведена з рівноваги людина, котра не здатна піклуватися про себе;


 • відправка рідних, котрі мають фізичні чи розумові недоліки в будинок-інтернат;


 • відмова або нездатність виконувати обов’язки по догляду за літньою людиною).

 


Право на охорону здоров’я та медичне забезпечення (стаття 49 Конституції України):

 

 • формально проводяться щорічні поглиблені медичні огляди, під час яких лікарі встановлюють діагнози дітям але не призначають подальшого лікування; відсутність в медичних пунктах необхідної кількості медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги; 


 • наявність препаратів, термін придатності яких сплив, що може зашкодити здоров’ю вихованців; 


 • відсутність контролю медиків за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до стану приміщень; 

 


Право на повагу до його гідності (стаття 28 Конституції України).

 

У місцях загального користування відсутня можливість для здійснення санітарно-гігієнічних процедур та природних потреб в умовах приватності; відсутність можливості для усамітнення; відсутність приватного простору в спальних приміщеннях.

 

Право на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло (стаття 48 Конституції України):

 

У таких закладах простежуються неналежні умови перебування для маломобільних пацієнтів, 

 

Право на соціальний захист (стаття 46 Конституції України)

 

Деякі відділення лікарняних закладів, що надають паліативну допомогу,  вирішують в основному соціальні функції, а не функцію надання паліативної допомоги. При цьому немає у штаті соціального працівника, який вирішував би соціальні питання пацієнтів: влаштування до інтернатної установи, поновлення документів, що підтверджують особу оголення інвалідності та/або пенсії тощо).

Право на правничу допомогу (стаття 59 Конституції України)

В штаті відсутній юрист або соціальний працівник, які повинні надати правову допомогу; відсутність інформаційних стендів на правову тематику з інформацією у доступній для формі; відсутність можливості звернутися за допомогою у разі порушення прав пацієнтів за межами закладу.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту

1. Керівнику об’єкту моніторингу.

2. Голові ОДА (органу місцевого самоврядування).

3. Керівнику відповідного правоохоронного органу або іншому органу (за потреби). Можливо не надавати рекомендації у звіті, а підготувати окремий лист правоохоронних органів.

Рекомендації мають бути реалістичними (такими, що можна втілити в життя у відвіданому закладі) і обґрунтованими; базуватися на досліджених даних, посилатися на конкретні нормативно-правові акти та відповідати виявленим порушенням.

Також можуть викладатися рекомендації щодо превенції порушень прав та свобод у подальшій роботі об’єкта моніторингу.

Додатки


Додатки (фото та копії документів) нумеруються у логічній послідовності за хронологією посилання на них у звіті. 

 

Ознайомитись з повним текстом методологічних рекомендацій ви можете у доданому файлі. 

Повідомити про порушення
ПІДПИСАТИСЯ НА РОЗСИЛКУ Підписатися
 • monitor-info.com.ua
 • +38 067 011 45 45 (UA)
 • 04070, м. Київ, Волошськая 22/28 (Хорива 22/28) кв. 54 (1 поверх)